Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Zdrowa skóra z Kate en su salsa

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1.1. Organizatorem konkursu „Zdrowa skóra z Kate en su salsa” jest autorka bloga „Kate en su salsa”.

  1.2 Konkurs odbywa się w okresie 10.09.2018-17.09.2018 do godziny 23:59.

  1.3 Konkurs odbywa się zgodnie z jego regulaminem zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”. Jest to jedyny wiążący dokument określający warunki i zasady na jakich konkurs jest przeprowadzony. Konkurs odbywa się na platformie serwisu społecznościowego Facebook, na stronie firmowej „Kate en su salsa” oraz na platformie serwisu Instagram konta „Kate en su salsa”.

 2. PODSTAWY ORGANIZOWANIA KONKURSU

  2.1 Regulamin konkursu dostępny jest na na stronie http://www.kateensusalsa.pl/regulamin-konkursu/

  2.2 Organizator informuje, iż serwis Facebook oraz Instagram w żaden sposób nie sponsoruje, popiera, przeprowadza ani nie jest związany z promocją konkursu. Konkurs przeprowadzony jest niezależnie przez właściciela strony „Kate en su salsa”.

  2.3 Serwis Facebook oraz Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

  2.4 Serwis Facebook oraz Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator promocji korzysta z serwisów do zarządzania promocją na własną odpowiedzialność.

 3. UCZESTNIK KONKURSU

  3.1 W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem RP spełniająca zasady konkursu zawarte w pkt 5, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3.2

  3.2 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny Organizatora tj. wstępni, rodzeństwo, najbliższe kuzynostwo oraz najbliżsi przyjaciele.

  3.3 Udział w konkursie jest dobrowolny.

 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  4.1 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Organizator konkursu i właściciel strony „Kate en su salsa”.

  4.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji konkursu w okresie jego trwania.

  4.3 Dane Laureatów konkursu zostaną udostępnione firmie doręczycielskiej w celu dostarczenia nagrody.

 5. ZASADY KONKURSU

  5.1 Aby wziąć udział w konkursie należy zachować okres jego trwania tj. dokonać chęci wzięcia w nim udziału w okresie 10.09.2018-17.09.2018r.

5.2 Konkurs kierowany jest do fanów strony „Kate en su salsa” w serwisach społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram.

5.3 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Za co lubisz blog “Kate en su salsa?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na obu platformach Facebook i Instagram w zależności od tego, w którym serwisie Uczestnik zdecydował się wziąć udział w konkursie.

5.5 Każdy Uczestnik konkursu może wziąć w nim udział na obu platformach społecznościowych tj. Facebook oraz Instagram.

5.6 Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu i spełnia jego wymogi.

5.7 Uczestnik konkursu biorący udział poprzez serwis Facebook oświadcza, iż posiada konto w serwisie Facebook, oraz że nie jest to konto fikcyjne.

5.8 Uczestnik konkursu biorący udział poprzez serwis Instagram oświadcza, iż posiada konto w serwisie Instagram, oraz że nie jest to konto fikcyjne. Konto musi być publiczne.

 1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

  6.1 Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Im bardziej kreatywna odpowiedź, tym większa szansa na wygraną.

  6.2 Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury powołane przez Organizatora.

  6.3 Decyzja podjęta przez Jury nie podlega zaskarżeniu.

  6.4 Nagrodą w konkursie są kosmetyki organiczne polskiej marki „Be Organic”.

  6.5 Organizator przewiduje 2-óch laureatów: 1 laureat na Facebooku oraz 1 laureat na Instagramie: I miejsce – krem do twarzy marki Be Organic z masłem kakaowym i kwasem hialuronowym  , II miejsce żel pod prysznic marki Be Organic Mango & Aloes + krem do rąk marki Be Organic Korzeń Maca & Masło Cupuacu.

  6.6 Całkowita wartość nagród wynosi 88.99 zł. Laureaci konkursu nie mają możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

  6.7 Organizator zastrzega sobie, iż zgłoszenie nie może zawierać treści wulgarnych, godzących w uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje, naruszających prawa osób trzecich. Zgłoszenia o podobnym charakterze będą usuwane z fanpage „Kate en su salsa”, ich autorzy stracą możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz dożywotnio zostanie im ograniczony dostęp do kont społecznościowych bloga „Kate en su salsa”.

 2. ODBIÓR WYGRANEJ

  7.1 Laureci zostaną wyłonieni w dniach 18-19/09/2018. Informacja o wygranej zostanie podana na Fanpage strony „Kate en su salsa”. W przypadku Instagrama wyniki zostaną ogłoszone na Instastories. Laureat jest zobowiązany w czasie 24h od momentu ogłoszenia wyników przesłać swoje dane adresowe tj: imię, nazwisko, adres wysyłki oraz numer telefonu drogą mailową – box@kateensusalsa.pl W przypadku braku takowej informacji od Laureata nagroda przepada i zostaje wyłoniony nowy Laureat na takich samych zasadach jak poprzednio.

  7.2 Przesyłka zostanie wysłana drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

  7.3 Koszt przesyłki pokrywa Organizator.

 3. REKLAMACJE

  8.1 Każdemu Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji do dnia 25/09/2018. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  8.2 Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i wysłać drogą mailową na e-mail box@kateensusalsa.pl W przypadku reklamacji wartości materialnej relamację należy dostarczyć na adres Organizatora tj. Katarzyna Przewoźna, Poznańska 8/2, 64-320 Buk. Liczy się data stempla pocztowego.

  8.3 Osobą rozpatrującą reklamacje jest Organizator konkursu.

  8.4 Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres pocztowy oraz dokładny opis okoliczności będący podstawą reklamacji. Należy podać sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji (drogą mailową lub pocztową).

  8.5 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.